გაიგე მეტი
საერთო ფართი მ2

ფართის ტიპი
  • 1 საძინებლიანი
  • 2 საძინებლიანი
  • 3 საძინებლიანი
  • 3 საძინებლიანი სტუდიო
პროექტი
  • ახალი ფრანგული უბანი
სტატუსი
  • საცხოვრებელი
  • კომერციული
  • საოფისე
GEO geo rus eng
უკან

ყავის ქარხანა

თბილისი, კახეთის გზატკეცილი

N E W S
უკან
მიმოხილვა

ყავის ქარხანა

ყავისქარხნისმშენებლობადაიწყო 2017 წლისმარტშიდადასრულდა 2018 წლისსექტემბერში. შენობაგამოირჩევაურთულესიგეომეტრიულინაგებობებითადაბეტონისდაკეცილიკედლებით, რაცმეტყველებსმისარქიტექტურულუნიკალურობაზე. თუმცაარაფერიაიმაზეგამორჩეულიყავისქარხანაში, ვიდრეე.წ. „მწვანეგადახურვა“, რადგანპირველადსაქართველოშიშენობისსახურავიმთლიანადდაფარულიაეკოლოგიურადსუფთადაბუნებრივიმცენარეულისაფარით. აღსანიშნავიაისფაქტიც, რომყავისქარხნისექსტერიერსეხმიანებამისიინტერიერიც. შენობისშიგნითგანლაგებულსამსხვადასხვაატრიუმშიდარგულიაგანსხვავებულიჯიშისხეები, რომლებიც, მათიხილვისას, სრულიადანეიტრალებენდააქრობენადამიანთაგონებაშიარსებულწარმოდგენებსსტანდარტულიქარხნებისშესახებ. ამასთანერთად, საინტერესოაისიც, რომყავისქარხნაეყრდნობაერთჩასხმაზედაყენებულ 10 მეტრიანბეტონებს, მსგავსადკრონოსისსასახლისა. თუმცა, რასაკვირველია, კრონოსისსასახლესარცვედრებით, შეიძლებაშედარებაცკიუსაფუძვლოა, მაგრამკიდევერთირამრაცყავისქარხანასგამოარჩევსყველასხვაშენობისაგანარისმისიარქიტექტურულისირთულე, რაცფოტოებზეცკარგადჩანსდარაცერთგვარშეუძლებლობასწარმოადგენდანებისმიერიკომპანიისთვისათუარქიტექტორისთვის, სანამსაქმეშიიუნიქსდეველოპმენტიარჩაერთო. შედეგად, თავისისაქმისპროფესიონალიადამიანები, სპეციალისტებიგაერთიანდნენდაუმაღლესიხარისხისმასალისგამოყენებითშექმნესყავისქარხანა, რომელსაცსაქართველოშინამდვილადარჰყავსბადალი.